BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH - GALERIA ZAMOJSKA

KALENDARZ  IMPREZ  NA  ROK  2011

 

Dzia쿪lno뜻 wystawiennicza 2012
 

Lp.

     Nazwa przedsiwzicia

Termin

Miejsce

      Organizator g농wny

 

     Tytu wystawy autor

 

prezentacji

    ( dok쿪dna nazwa, adres,

 

 

 

 

    nr telefonu, faxu, strona

 

 

 

 

       internetowa i e-mail)

1.

2.

3.

4.

5

1.

 WALENTY WRBLEWSKI

  stycze /

Sale wystawowe

Biuro Wystaw Artystycznych -

Galeria Zamojska

 

-malarstwo

      luty

BWA -

ul.Staszica 27 .  22-400 Zamo뜻

 

 

 

Galeria

tel. 638-57-82, tel/fax 639-26-88

 

 

 

 Zamojska

www: bwagaleriazamojska.art.pl

 

 

 

 

e-mail:

 

 

 

 

biuro@bwagaleriazamojska.art.pl

2.

TOMASZ !CZYSKI

 marzec

j.w

j.w

 

-szk쿽 artystyczne

    

 

 

3.

SWAVA  LAUNAY  (Francja)

 marzec

j.w

j.w

 

-tkanina artystyczna

    

 

 

4.

WYSTAWA PRAC DYPLOMOWYCH  UCZNIW LICEUM PLASTYCZNEGO W ZAMO쪪IU

  kwiecie

j.w.

j.w.

 

snycerstwo ,tkanina ,ceramika,reklama

 

 

5.

ROBERT GOMU쥽A

   maj

j.w.

j.w.

 

 -malarstwo rysunek

 

6.

 "MIASTO IDEALNE I JEGO MIESZKACY"

   -pokonkursowa

     czerwiec

j.w.

j.w.

 

 -karykatura ,rysunek satyryczny       

7.

 ZAMOJSKIE 쪹ODOWISKO PLASTYCZNE

  czerwiec

j.w.

j.w.

 

 wystawa jubileuszowa z okazji 45-lecia BWA w Zamo턢iu

   lipiec

 

 

8.

 MASKA TEATRALNA -

     

  czerwiec

j.w.

j.w.

 

 wystawa w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego(pokonkursowa wystawa prac dzieci i m쿽dzie퓓)

   lipiec

 

 

9.

 JERZY KUBINA (USA) 

  -malarstwo

   sierpie    

j.w.

j.w.

10.

 CZES쥱W MI즁SZ OBRAZY W S즁WACH,  S즁WA         W OBRAZACH

   wrzesie

Jw.

j.w.

 

 -pokonkursowa wystawa prac dzieci i m쿽dzie퓓

 

 

 

11.

 쫁IAT POEZJI 쪷IEWANEJ MARKA GRECHUTY

 ( pokonkursowa wystawa prac dzieci i m쿽dzie퓓)

    wrzesie 

j.w.

j.w.

12.

 MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY

 wrzesie

j.w.

jw.

 

(pokonkursowa wystawa prac dzieci i m쿽dzie퓓)

  pa펋ziernik

 

 

13.

 BOGUS쥱WA BODES

 pa펋ziernik

j.w.

j.w.

 

 -instalacja

 

 

 

14.

  TERESA 츲BROWSKA

  -malarstwo

  listopad

j.w.

j.w.

 15

 

   ILUSTRACJE ZE ZBIORW BWA- GALERII 

   ZAMOJSKIEJ 

grudzie j.w j.w

 

Dzia쿪lno뜻 wystawiennicza 2011
 

Lp.

     Nazwa przedsiwzicia

Termin

Miejsce

      Organizator g농wny

 

     Tytu wystawy autor

 

prezentacji

    ( dok쿪dna nazwa, adres,

 

 

 

 

    nr telefonu, faxu, strona

 

 

 

 

       internetowa i e-mail)

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5

1.

 MAREK JAN RZE촏IAK

  stycze /

Sale wystawowe

Biuro Wystaw Artystycznych -

Galeria Zamojska

 

-malarstwo (wystawa retrospektywna)

      luty

BWA -

ul.Staszica 27 .  22-400 Zamo뜻

 

 

 

Galeria

tel. 638-57-82, tel/fax 639-26-88

 

 

 

 Zamojska

www: bwagaleriazamojska.art.pl

 

 

 

 

e-mail:

 

 

 

 

biuro@bwagaleriazamojska.art.pl

2.

AGNIESZKA RZE촏IAK

 stycze

j.w

j.w

 

-malarstwo

    luty

 

 

3.

KONFRONTACJE MALARSKIE

  marzec

j.w.

j.w.

 

-wystawa pokonkursowa (BWA Rzeszw)

 

 

4.

WYSTAWA PRAC DYPLOMOWYCH  UCZNIW LICEUM PLASTYCZNEGO W ZAMO쪪IU

   kwiecie

j.w.

j.w.

 

 

 

5

 WINICJUSZ BOROWSKI

     maj

j.w.

j.w.

 

 -malarstwo       

 

 

     

6

 KATARZYNA KARPOWICZ

  maj

j.w.

j.w.

 

-malarstwo

 

 

 

7.

 ROMAN MUCHA

   czerwiec

j.w.

j.w.

 

-grafika

 

 

 

8.

 MASKA TEATRALNA

 -wystawa w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego

 (pokonkursowa wystawa prac dzieci i m쿽dzie퓓)

czerwiec sierpie    

j.w.

j.w.

9.

 WANDA I BOGUS쥱W ORLISCY

  czerwiec

Jw.

j.w.

 

 ilustracja

  lipiec

 

 

10.

 WOJCIECH KONIECZKO

 lipiec

j.w.

jw.

 

- malarstwo

  

 

 

11.

JZEF WILKO

  sierpie

j.w.

j.w.

 

 -ilustracje rze펉y

 

 

 

12.

TWRCZO┕ ALEKSANDRA FREDRY W ILUSTRACJI

-poplenerowa wystawa ilustracji

sierpie

wrzesie

j.w.

j.w.

 13.

 쫁IAT POEZJI 쪷IEWANEJ MARKA GRECHUTY

 -wystawa towarzyszy Zamojskiemu Festiwalowi im.Marka Grechuty

( pokonkursowa wystawa prac dzieci i m쿽dzie퓓)

wrzesie j.w   j.w

14.

MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY

wrzesie

pa펋ziernik

j.w.

j.w.

 

 (pokonkursowa wystawa prac dzieci i m쿽dzie퓓 )

15.

STANIS쥱W MAZU

 pa펋ziernik

j.w.

j.w.

 

-malarstwo

16.

MAREK SO즁WIEJ

 listopad

j.w.

j.w.

 

-malarstwo

17.

WIES쥱WA STUDENCKA- GROSSET

 grudzie

j.w.

j.w.

 

 -ilustracje

 

Dzia쿪lno뜻 o턻iatowa 2011
 

Lp.

Nazwa przedsiwzicia

Termin

Miejsce

Organizator

1.

2.

3.

4.

5

1.

Wyk쿪dy po턻icone wybranym

 odbywaj켧e si raz

BWA - Galera

Biuro Wystaw

 

zagadnieniom z historii sztuki

 w miesi켧u

Zamojska

Artystycznych - Galeria

 

 

 (stycze-czerwiec

 

Zamojska

 

 

 oraz ( wrzesie-

 

ul. Staszica 27,

 

 

 grudzie)

 

22-400 Zamo뜻

 

 

 

 

tel. 638-57-82,

 

 

 

 

tel/fax 639-26-88

 

 

 

 

www: bwagaleriazamojska.art.pl

 

 

 

e-mail:

 

 

 

 

biuro@bwagaleriazamoiska.art.pI

2.

Pogadanki dla zorganizowanych

 Na aktualnie prezentowanych

j.w.

j.w.

 

grup szkolnych

wystawach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Spotkania autorskie z twrcami

 Podczas wernisa퓓

          j.w.

j.w.

 

prezentowanych prac

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 Projekcja filmw o sztuce

 Dla umwionych  grup

         j.w.

j.w.

 

(towarzysz wyk쿪dom z historii

 szkolnych

 

 

 

sztuki oraz  odbywaj si

 

 

 

 

samodzielnie

 

 

5.

Zajcia plastyczne dla dzieci szk車

Odbywaj sie w czas trwania

         j.w.

j.w.

 

podstawowych

roku szkolnego, a tak풽

 

 

 

 

podczas ferii zimowych

 

 

 

 

i wakacji

 

 

 

 

 

 

 

6.

,,Maska teatralna''  

 Regulamin konkursu

        j.w.

j.w.

 

Konkurs plastyczny dla dzieci  i m쿽dzie퓓

                            

rozsy쿪ny jest do szk車 i placwek wychowawczych oraz zamieszczony

w  internecie 

wystawa pokonkursowa - czerwiec/wrzesie 2011

 

 

7.

,,Moje Miasto Dziedzictwem Kultury"

 Regulamin konkursu

        j.w

              j.w.

 

 

 rozsy쿪ny jest do szk車

 

 

  Konkurs plastyczny dla dzieci i m쿽dzie퓓

i placwek wychowawczych

 

 

 

oraz zamieszczony

 

 

 

 

 w  internecie .

Wystawa pokonkursowa - wrzesie 2011

 

 

 

Dzia쿪lno뜻 wystawiennicza 2010
 

Lp.

Nazwa przedsiwzicia

Termin

Miejsce

Organizator g농wny

 

Tytul wystawy autor

 

prezentacji

(dok쿪dna nazwa, adres,

 

 

 

 

nr telefonu, faxu, strona

 

 

 

 

internetowa i e-mail)

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5

1.

 ZIMOWY PRZEGL좩 PLASTYKI

  stycze /

Sale wystawowe

Biuro Wystaw Artystycznych -

Galeria Zamojska

 

(Zamojskie 쫞odowisko Plastyczne)

      luty

BWA -

ul.Staszica 27 .  22-400 Zamo뜻

 

 

 

Galeria

tel. 638-57-82, tel/fax 639-26-88

 

 

 

 Zamojska

www: bwagaleriazamojska.art.pl

 

 

 

 

e-mail:

 

 

 

 

biuro@bwagaleriazamojska.art.pl

2.

JAN POPEK - wystawa retrospektywna

   marzec

j.w

j.w

 

-malarstwo

    

 

 

3.

DYPLOM 2010

  kwiecie

j.w.

j.w.

 

Prace dyplomowe maturzystw Liceum Plastycznego  w  Zamo턢iu

 

 

4.

 JACEK SROKA

      maj

j.w.

j.w.

 

 (Krakw)

 

5-9

 Prezentacja „Wielkiej kolekcji ilustracji ”

     maj /

j.w.

j.w.

 

 BWA - Galerii Zamojskiej    wrzesie    

 

 ilustracja - wystawa ze zbiorw BWA – Galerii Zamojskiej

     

10.

 WSP但CZESNA SZTUKA W즁SKA

  czerwiec

j.w.

j.w.

 

 (wystawa towarzysz켧a Festiwalowi Kultury W쿽skiej w Zamo턢iu)

 

 

 

11.

MASKA TEATRALNA

   czerwiec

j.w.

j.w.

 

 pokonkursowa wystawa prac dzieci i m쿽dzie퓓 (towarzysz켧a    Zamojskiemu Latu Teatralnemu)

 

 

 

12.

 FRYDERYK CHOPIN

 ilustracja - wystawa ze zbiorw BWA – Galerii Zamojskiej

     lipiec

j.w.

j.w.

13.

 ADAM NIKLEWICZ (USA)

  sierpie

Jw.

j.w.

 

 ilustracja

 

 

 

14.

OCALI OD ZAPOMNIENIA”

 wrzesie

j.w.

jw.

 

- poplenerowa wystawa ilustracji

  

 

 

15.

MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY ZAMO┕ 2010

  wrzesie

j.w.

j.w.

 

 pokonkursowa wystawa prac dzieci i m쿽dzie퓓

 

 

 

16

 MAREK RZE촏IAK (Zamo뜻)

 -malarstwo

     pa펋ziernik

j.w.

j.w.

 17.

  KRZYSZTOF SKARBEK (Wroc쿪w)

  -malarstwo

listopad j.w   j.w

18.

WANDA I BOGUS쥱W ORLISCY (Warszawa)

  grudzie

j.w.

j.w.

 

 - ilustracja

Uwaga: Wystawy oraz ich terminy mog ulec zmianie z przyczyn niezale퓆ych od organizatora