BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH - GALERIA ZAMOJSKA

WSPÓŁPRACA  Z  LICEUM  PLASTYCZNYM

 

                        Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu istnieje od 1945 roku. Przez  60 lat szkoła mieściła się w budynku dawnego kościoła Franciszkanów przy Pl. Wolności 4 i nosiła nazwę Państwowe Liceum Szuk Plastycznych. W 2002 roku została przekształcona w czteroletnie Liceum Plastyczne. Obecnie jej siedzibą są  kamienice przy ul. Ormiańskiej 20 i 22 /kamienica Pod Madonną/ oraz “plomba” od strony ul.Pereca, która wraz z kamienicami tworzy pełny kompleks budynków szkoły.
Poza podstawowymi przedmiotami artystycznymi /malarstwo i rysunek, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu, historia sztuki / uczniowie kształcą się w czterech pracowniach specjalistycznych: ceramika art. , snycerstwo art., tkactwo art., reklama wizualna. W ramach każdej specjalizacji

 w ostatniej klasie uczniowie wykonują pracę dyplomową wieńczącą ich szkolny dorobek artystyczny. Prace uczniów    można oglądać w archiwum szkolnym oraz na organizowanych szkolnych wystawach i kiermaszach.

 


"Dyplom 2012"

Liceum Plastycznego im.Bernarda Morando

 

Na wystawie prezentowane są najlepsze prace uczniów Liceum Plastycznego,pochodzące z trzech pracowni

-Reklamy Wizualnej,Snycerstwa i Ceramiki.Prezentacja odbywa się w ramach tradycyjnej współpracy

BWA Galerii Zamojskiej z Liceum Plastycznym, jest płaszyzną wymiany pokoleń i elementem wzbogacającym

dla zamojskiego środowiska plastycznego.

 

Kl.IVa

CERAMIKA – grupa 1       

nauczyciel Bartłomiej Sęczawa, nauczyciel zawodu Bogdan Naklicki

 

  Garczyńska Agata, Gęborys Joanna,Mikulski Rafał, Oleszek Gabriela, Popik Joanna, Sidor Anna,Siemko Agnieszka

    Szawara Kinga,Śliwińska Aneta, Żary Marta

 

SNYCERSTWO – grupa 2

 

nauczyciel Zygmunt Jarmuł, nauczyciel zawodu Stanisław Juszczak

  Barczyńska Paulina, Dawtian Dominika, Łasocha Aleksandra, Łyś Paulina,Olszewska Magdalena/Sotwiński Patryk,

Soszka Ewa, Szyper Arkadiusz, Zawiślak Łukasz

Klasa IVb

REKLAMA WIZUALNA – grupa 1     

nauczyciel Michał Mazurkiewicz

 Białasz Karolina,Buczkowska Anna, Chabros Edyta, Flor Monika, Hałasa Paulina, Karpiuk Dominika,

Kliza Katarzyna,Kopciuch Edyta,Kowalczuk Joanna, Panas Justyna,Sprężyna Agnieszka ,Szubiak Olga

SNYCERSTWO – grupa 2

nauczyciel  Wojciech Duklewski, nauczyciel zawodu  Marcin Ciecierski

 

 Malczewski Maciej,Mazur Katarzyna, Nowicki Maciej,Owczarczyk Sylwia,Padjas Izabela, Pawluk Paweł, Rejman Monika,

Starościc Piotr, Wójtowicz Andrzej

 

 

 

 


 

 

"DYPLOM  2009"

Wystawa prac plastycznych uczniów klas maturalnych zamojskiego Liceum Plastycznego

 

 

Wystawa prezentuje dokonania 4 kierunków artystycznych :

 

Tkanina artystyczna  - Nauczyciel prowadzący -Alicja Kowalska.

Ceramika - Nauczyciel prowadzący - Bartłomiej Sęczawa, nauczyciel zawodu Dorota Jasek.

Reklama wizualna - nauczyciel prowadzący - Michał Mazurkiewicz , nauczyciel zawodu Dorota Jasek.

Snycerstwo Artystyczne - nauczyciel prowadzący - Wojciech Duklewski, nauczyciel zawodu - Stanisław Juszczak.

 

Prezentacje prac dyplomowych zamojskiego Liceum Plastycznego w BWA Galerii Zamojskiej  to piękna tradycja młodych artystów,

stających u progu kariery i dalszego rozwoju. To również cenny wkład w budowę artystycznej wspólnoty "małej ojczyzny" jaką jest Zamość

 

 

  Tkanina Artystyczna

 

Prace dyplomowe prezentowane obecnie na wystawie sa autorskimi bardzo indywidualnymi wypowiedziami artystycznymi, stąd ich różnorodność

pod względem formy i treści. Poruszając się w obszarze szeroko rozumianej sztuki włókna zastosowane zostały niekonwencjonalne  techniki, surowce oraz

środki artystycznego wyrazu. Obok tradycyjnych kompozycji tkackich wykorzystujących klasyczny przeplot , znalazły się tu barwne aplikacje, unikatowy

haft ręczny i maszynowy nawiązujący swym linearnym charakterem do rysunku Są też realizacje przestrzenne zbliżające się w swej formie do rzeźby czy reliefu. Autorzy prac pokazują jak inspiracje otaczającym światem, zjawiskami przyrody, miastem, sztuką innych artystów, marzeniami, zagadnieniami świata,

kontrastu mogą zamienić się w pełni uroku i fantazji kompozycji

 

 


Dyplom 2007/08

 

      REKLAMA WIZUALNA  -   nauczyciel prowadzący Michał Mazurkiewicz

     TKANINA ARTYSTYCZNA  -  nauczyciel prowadzący Alicja Kowalska                                                                                                                        SNYCERSTWO  ARTYSTYCZNE - nauczyciel prowadzący  Zygmunt Jarmuł, Tomasz Bełech

 

Wystawa odbywa się w ramach współpracy Biura Wystaw Artystycznych -Galerii Zamojskiej z Liceum Plastycznym w Zamościu.

Jej celem jest promowanie młodzieży z Zamościa i regionu .

 

 

    W 2007 roku uczniowie klas czwartych realizowali prace dyplomowe w pracowniach:

  • tkaniny artystycznej, pod kierunkiem art. plast. Alicji Kowalskiej

  • reklamy wizualnej, pod kierunkiem art.plast.Pawła Malczenko

  • snycerstwa artystycznego, pod kierunkiem art.plast.Tomasza Bełecha oraz nauczyciela zawodu Stanisława Juszczaka

  • snycerstwa artystycznego pod kierunkiem art. plast. Zygmunta Jarmuła oraz nauczyciela zawodu Pawła Dudzińskiego

 Na obecnej wystawie DYPLOM 2007 możemy zobaczyć ciekawe, oryginalne i unikatowe prace zaprojektowane i wykonane przez młodych artystów.

 Wypowiedzi nauczycieli prowadzących poszczególne pracownie:


 Pracownia tkaniny artystycznej  - art.plastyk Alicja Kowalska

    

           Dyplom 2007 z tkaniny artystycznej charakteryzuje duża różnorodność ideowa i stylistyczna oraz ciekawe rozwiązania warsztatowe i konstrukcyjne. Obok kompozycji dekoracyjnych (gobelin, aplikacja) znalazły się też formy użytkowe odnoszące sie do zwykłych potrzeb człowieka, jak spokój (hamak), sen (narzuta na łóżko, poduszka), odpoczynek (wiszące siedzisko), czy intymbność (parawan, zasłony, roleta). Tradycyjne techniki - gobelin, haft, aplikacja zostały uzupełnione technikami eksperymentalnymi z wykorzystaniem często niekonwencjonalnych surowców i materiałów.  W    niektórych     pracach dominuje kolor, w innych gra światła, kontrast, faktura ("Opowieść o świetle", "Wieże tajemnic", "Roverrus verde" 07-03-30. Prezentowane na wystawie realizacje są obiektami unikatowymi i przez swoją niepowtarzalność, mam nadzieję dadzą odbiorcy wiele wrażeń estetycznych, a zawarte w nich emocje młodych twórców zachęcą do refleksji i przemyśleń.                             

                                                                                                                                                                                                                                     Alicja Kowalska

autorzy prac

1.Anna Bortko - "Cztery pory roku" - pokrowce na krzesła i obrus (haft, malarstwo na tkaninie)

2. Joanna Berlińska - "Opowieść o świetle" - przestrzenna kompozycja azurowa (technika własna)     

 3.Marzena Bis - "Fale" - Zasłony i roleta (haft, aplikacja, technika własna)

4. Paula Jabłońska- "Wilanów - rezydencja królewska" - gobelin, wełna

5. Sara Jarmolska - "Suahili" - hamak, aplikacja, tech. własna)         

6.Justyna Kiersztyn - "Bajki z mchu i paproci" - wiszące siedzisko i mata (haft ręczny na płótnie, tech.własna)

7. Dominika Łągwa - "Roverrus verde" - kompozycja przestrzenna (tech.własna)

8.Małgorzata Mazur - "Parawan" - technika tkacka, tech.mieszane

9.Ewa Pilipczuk - "Portret Marysieńki Sobieskiej" - haft, aplikacja

10.Magdalena Piskorz - "Wieze tajemnic" - przestrzenna kompozycja ażurowa (makrama, tech.własne)

11.Olga Rutkowska - "Orient" - narzuta, wałek, poduszka, (haft, aplikacja)

 

Pracownia reklamy wizualnej - art.plastyk Paweł Malczenko       

           Reklama wizualna to wszystko to co otacza nas w realnym świecie. To szyldy, banery, bilbordy plakaty różnego rodzaju wydawnictwa. Reklama wizualna jest obecnie najczęściej wykorzystywaną w codziennym życiu dziedziną sztuki.Uczniowie klas przeszli 4-letni cykl kształcenia podczas, którego nauczyli się w profesjonalny sposób realizować zagadnienia plastyczne,
by w przyszłości sprostać wymaganiom rynku. Dlatego też większość prac dyplomowych została zrealizowana jako odpowiedź na konkretne zamówienia konkretnych firm. W swych pracach uczniowie szczególnie skupili się na projektowaniu , w którym przekształcili swą artystyczną wizję w realizacje graficzne , które przyjęły różne formy: począwszy od ulotki, plakatu, folderu po kalendarze wieloplanszowe, plataty, projekty aranżacji stoiska, projekty stron internetowych i projekty elementów reklamy wizualnej dla Pałacu w Wilanowie. Uczniowie pokazali swoje umiejętności nadawania artystycznego wyrazu formom płaskim i przestrzennym, które mogą zostać wykorzystane w świecie reklamy. Uczniowie wykazali zainteresowanie tworzeniem estetycznego wizerunku za pomocą szeroko rozumianej korelacji między różnymi dziedzinami plastycznymi . Prace dyplomowe z pracowni reklamy wizualnej  są odzwierciedleniem estetycznej wrażliwości ucznia na bieżące problemy sztuki użytkowej i multimedialnej.

                                                                                                                                                                                                                                         Paweł  Malczenko
Pracownia snycerstwa artystycznego – art. rzeźbiarz Tomasz Bełech, nauczyciel zawodu Stanislaw Juszczak

            Prace dyplomowe 2007 roku to bogactwo tematow, form i pomysłów. Różnorodność ta pokazuje szerokie wręcz nieograniczone możliwości jakie daje drewno. Możemy zobaczyć precyzyjnie zaprojektowany kredens, płaskorzeźby o zróżnicowanej tematyce oraz ciekawe kompozycje przestrzenne, cieszące oko swoja oryginalnością i odwagą młodych artystów.

                                                                                                                                                                                                                                        Tomasz Bełech

Pracownia snycerstwa artystycznego  - art.rzeźbiarz Zygmunt Jarmuł, nauczyciel zawodu Paweł Dudziński 

            Prace dyplomowe w mojej grupie są niezwykle zróżnicowane pod względem tematycznym, formalnym jak i kolorystycznym. Wszystkie zostały samodzielnie zaprojektowane i wykonane przez uczniów. Poczawszy od wyimaginowanego subtelnego w kolorze swiata dziecka inspirowanego formą kubistyczną  (T.Makowski) w postaci kołyski, ktorej autorka jest Agata Wócik, przez tradycyjny inspirowany epoką lub naturą mebel w formie parawanu, toaletki, szafki, stołu, zydli - do światat dramatu i cierpienia w formie stacji "Drogi krzyżowej" autorstwa Łukasza Kłodnickiego, Krzysztofa Kępy,  Mateusza Matuszewskiego , aż po głosny dramatyczny krzyk rozdartego w ciele anioła XXI wieku, którego autorką jest Barbara Mydlak. Materiałem dominującym jest drewno lipowe i brzozowe polichromowane lub bejcowane, przy którym pojawia sie szkło, tkanina lub metal.

                                                                                                                                                                                                                                     Zygmunt Jarmuł

             Uczniowie  nałożyli na siebie pewne problemy, których treść w pełni poznamy przy obronie, a ocenę pozostawimy Państwu zapraszając na wystawę "Dyplom 2007" do BWA - Galerii Zamojskiej.